RAVLUNDA ALLEHANDA | våren 2018

Pensionärsträff i Ravlunda skola | INBJUDAN

Ravlunda sockens byalag inbjuder härmed Ravlundas pensionärer med make/maka/sambo till den årliga pensionärsträffen  med trevlig samvaro.

Vi bjuder på smörgåstårta

   Tid: Lördagen den 24 mars 2018  kl. 13.00  Plats: Ravlunda Skola

Vi hoppas att Du/Ni har möjlighet att komma!

Anmäl Dig/Er senast onsdagen den 21 mars till någon av oss:

Berit Andersson
703 42    mobil 070 675 31 43  
e-post: berit.t.andersson@telia.com

Eva Andersson
741 21                     e-post: evaskepparp@hotmail.com

Valborg Johnsson
741 32                     e-post: erva@telia.com

 

Årsmötet 2018 blir den 28 april

Vi behöver bli fler som arbetar i styrelsen.

Vi behöver någon som kan hjälpa till med uthyrningen av skolan.

Om du, eller du har förslag på någon annan, skulle vilja ställa upp så kontakta valberedningen, Åke Hansson,74151, eller

Börje Hallgren, 070 992 36 16, eller någon i styrelsen.

Kallelse till årsmötet kommer

 

Vad hände hösten 2017 i RAVLUNDA?

Den 18 november kl 14.00  hade vi ett allmänt möte i skolan

Vi hade bjudit in representanter från 3 olika projekt. Ett 30-tal bybor närvarade. Från politikerhåll närvarade Karl-Erik Ohlsson (S), Christer Akej (M) och Jaques Öhlund (FI). Två tjänstemän från Samhällsbyggnadskontoret närvarade också, Marie Leandersson (Samhällsbyggnadschef) och Camilla Nilsson (trafikingenjör). Lene Hansson, projektledare Sydostleden, fanns också på plats. Dessutom kom representanter från Kiviks, Vitemölla och Maglehems byalag samt Föreningen Havängs sommarby. Vi inledde mötet med projekt VÄGVAL

VÄGVAL

Kicki Näslund, som ansvarar för projektet, kom tillsammans med Dafvid Hermansson, som håller i projektets norra delar, och deltog vid mötets första del. Livliga diskussioner som slutade med att flera vägar utan namn fick namnförslag. Resultatet kommer att presenteras senare under 2018.

CYKELLEDER

Är dragningen av lederna optimala? Kan vi påverka dem? Kan vi stötta Brösarps byagille i deras kamp för en led mellan Ravlunda och Brösarp? Det var några av frågorna som diskuterades vid mötet. Vi hade bjudit in representanter från närliggande byalag, kommunen och Trafikverket samt ansvarig för cykelledsprojektet till vårt möte. Tyvärr kom inte representant från Trafikverket. Diskussionerna ledde fram till att vi skulle verka för att cykelleden skulle fortsätta på samma sida hela vägen från Kivik till Ravlunda och inte byta sida mitt på vägsträckan mellan Ängdala och Klammersbäcksvägen. Bedömningen är att det är alltför farligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vi vet att markägare och ridförening har överklagat till Trafikverket. Byalaget kommer att lämna synpunkter till Trafikverket.

SUPERBUSSAR

När det gäller bussar och indragnas hållplatser har vi haft protestlistor ute på flera platser i närområdet och har samlat in ??? namnunderskrifter. Dessa ska lämnas till Region Skåne och vi hoppas att de kan behandlas vid samma möte som protestlistorna som inlämnats av Maglehems byalag. Vad vi förstår av den information som nått oss så kommer inga superbussar att köras mellan Simrishamn och Brösarp men risken för indragning av hållplatser på denna sträcka är fortfarande stor och oroande.

Skolan
Skolan fortsätter att var den mötesplats som är så viktig i byn. Det finns också möjlighet att hyra skolan för olika evenemang.

Bokning av skolan sker tills vidare genom Berit Andersson

tel 0414-703 42 eller mobil 070 675 31 43 alt e-mail berit.t.andersson@telia.com

 

RAVLUNDA ALLEHANDA Våren 2018 (pdf)

RAVLUNDA ALLEHANDA | hösten 2017

Vad händer hösten 2017 i RAVLUNDA? 

4 november kl 17.30 + 18.00  | Marschaller + Musik & ord i Ravlunda kyrka

18 november kl 14.00  | Möte i skolan med fika

Viktiga saker händer i och kring vår by. Det är viktigt att så många som möjligt kommer. Vi behöver hjälpas åt. Vi kommer att informera om projekt VÄGVAL som innebär att alla vägar som inte är namngivna idag därför ska namnges. Cykelleden mellan Kivik och Ravlunda planeras nu för fullt och det finns mycket att diskutera kring detta. Även cykelled mellan Ravlunda och Brösarp behöver ventileras. Ytterligare en viktig sak vi måste samverka kring är planerna om Superbussarna och borttagande av hållplatser, t ex Brodala och Ängdala. Lite mer information om de tre projekten finns nedan.

VÄGVAL

Har er väg något namn? Simrishamns kommun driver projekt vägval som ska ge namn åt ett antal vägar där de boende nu har sin fastighetsbeteckning som adress. Detta för att underlätta för posten, räddningstjänsten etc. Så nu har du möjlighet att påverka vad din väg ska heta. Fundera över gamla namn du kanske hört, någon verksamhet, byggnad eller person med anknytning till din väg. Till mötet den 18 november kommer Kicki Näslund som ansvarar för projektet.

CYKELLEDER

Dragningen av lederna är de optimala? Kan vi påverka dem? Kan vi stötta Brösarps byagille i deras kamp för en led mellan Ravlunda och Brösarp? Vi bjuder in representanter från kommunerna och Trafikverket till vårt möte.

SUPERBUSSAR

Som vi skrev i förra RA så driver Skånetrafiken sitt projekt med SUPERBUSSAR- dvs snabba bussar som ska ersätta bl a Linje 3 och som ska stanna på ett fåtal hållplatser. Byalaget har varit i kontakt med BUSSGRUPPEN i Maglehem och byalagen i Vitemölla och Kivik. Vi har också haft kontakt med kommunens representanter och Skånetrafiken samt våra lokala politiker. Tyvärr utan något större gensvar. Ingen verkar vilja ta ansvar. Vi tror därför att vi kommer att behöva ta strid för våra hållplatser! Bra och nära kollektivtrafik för alla är en viktig landsbygdsfråga! Vid mötet den 18 november kommer vi att informera mer. Till mötet inbjuder vi också representanter från kommunen och Skånetrafiken.

 

Om du tycker att de här frågorna är viktiga så hoppas vi i Ravlunda byalags styrelse att vi ses på mötet den 18 november kl 14.00. Vi bjuder på fika

RAVLUNDA ALLEHANDA Hösten 2017

Österlen Lyser 2017

Musik och ord i RAVLUNDA KYRKA | 4 November  

KL 16.30 | Vi tänder 300 marschaller längs bygatan från bränneriet till kyrkan

Kl 18.00 | Konsert i Ravlunda kyrka. Ord och musik: SOM LITEN I RAVLUNDA PRÄSTGÅRD
Folkmusiker från trakten spelar låtar och läser texter ur Elof Stoltz´ bok

Entré  60 kr   Barn gratis | Biljettförsäljning från kl 17.30

VÄLKOMNA! 

Ravlunda Byalag

Midsommar

Till midsommar inbjuds till dans kring midsommarstång på midsommarafton. Vi planerar som förra året att klä midsommarstången på midsommarafton med start vid 13-tiden och som vanligt börja dansen kl 14.00 på midsommarafton. Anslag kommer.

Vårbål och städdag den 24 maj, Kristi himmelsfärdsafton

Vi behöver städa på lekplatsen i stationsparken. Röja från ogräs och plocka bort skräp på och runt lekplatsen och gungorna. Ta med spade och kratta.

Vi träffas kl 18.00 och städar. Sedan tänder vi traditionsenligt brasan när det börjar skymma ca kl 20.00. Tag med korv, dryck och gott humör.

Lägga bara torrt ris i bålet, inte mossa och färska grenar. Respektera vad som står på skylten och lägg inte ris förrän tidigast den 21-22 maj. Tänk på fåglarna.

Årsmöte 2017

Ravlunda sockens byalag inbjuder till årsmöte

Söndagen den 23 april kl 15.00
Plats: Skolan i Ravlunda

  • Museichef Lena Alebo berättar om planerna på nya utgrävningar av Maletofta under rubriken ”Maletofta på nytt”
  • Därefter hålls årsmötet
  • Vi bjuder på och kaffe o kaka
  • Anmäl till Berit, Eva eller Annika att du kommer (se telefonnummer och e-postadresser)
  • Vi behöver bli fler som arbetar i byalaget. Anmäl ditt intresse till valberedningen: Åke Hansson tel 0414- 741 51

RAVLUNDA ALLAHANDA april 2017 (pdf)