Årsmöte 2018

Lördagen den 28 april kl 15.00

Plats: Skolan i Ravlunda

Vi bjuder på kaffe och kaka

Hoppas på livliga diskussioner om bussar, cykelleder

och annat viktigt som rör Ravlunda

Anmäl gärna till Berit eller Eva att du kommer

(se telefonnummer och e-postadresser nästa sida)

Vi behöver bli fler som arbetar i byalaget. Anmäl ditt intresse till valberedningen: Åke Hansson tel 0414- 741 51 eller

Börje Hallgren, mb 070 992 36 16

RAVLUNDA ALLEHANDA April 2018