Byalaget

Ravlunda byalag, Styrelsen 2017-2018

Ordförande och kassör: Berit Andersson

berit.t.andersson@telia.com   |   tel 0414-703 42

Sekreterare: Eva Andersson

evaskepparp@hotmail.com   |   tel 0414-741 21

Ledamöter:

Marta Cicionesi
marta.cicionesi@telia.com    |   tel 0414-740 18

Elisabeth Arvidsson
elisabeth-arvidsson@spray.se    |   mob 0730 657 107

Britt Fogelberg
fogelberg49@hotmail.com    |    tel 0414-741 49    

Ulrika Svensson   |   mob 0735 439 269    

Allan Björk
allan.bjorck@gmail.com |   mob 070 696 9032

Årsavgift

Är du redan medlem i byalaget?

Kontakta annars gärna vår kassör Berit Andersson eller betala till vårt bankgiro med nummer 5490-4677.

Glöm inte skriva namn

Avgiften är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj