Byalaget

Ravlunda byalag, Styrelsen 2017-2018

Ordförande och kassör: Berit Andersson

berit.t.andersson@telia.com   |   tel 070 6753143

Sekreterare: Eva Andersson

evaskepparp@hotmail.com   |   tel 0414-741 21

Ledamöter:

Elisabeth Arvidsson
elisabetharvidsson@gmail.com    |   tel 0730 657 107

Britt Fogelberg
fogelberg49@hotmail.com    |    tel 0414-741 49    

Allan Björk
allan.bjorck@gmail.com |   mob 070 696 9032

Kerstin Hansson tel 0414-741 51

Gunnar Westerberg
grynet.westerberg@gmail.com

Årsavgift

Har du redan betalt medlemsavgiften
till byalaget?

Annars betala till: bankgiro 5490-4677.

Glöm inte skriva namn. Avgiften är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj.

Bokning av skolan sker tills vidare genom Berit Andersson
tel 0414-703 42 eller mobil 070 675 31 43 alt e-mail berit.t.andersson@telia.com