RAVLUNDA ALLEHANDA | hösten 2017

Vad händer hösten 2017 i RAVLUNDA? 

4 november kl 17.30 + 18.00  | Marschaller + Musik & ord i Ravlunda kyrka

18 november kl 14.00  | Möte i skolan med fika

Viktiga saker händer i och kring vår by. Det är viktigt att så många som möjligt kommer. Vi behöver hjälpas åt. Vi kommer att informera om projekt VÄGVAL som innebär att alla vägar som inte är namngivna idag därför ska namnges. Cykelleden mellan Kivik och Ravlunda planeras nu för fullt och det finns mycket att diskutera kring detta. Även cykelled mellan Ravlunda och Brösarp behöver ventileras. Ytterligare en viktig sak vi måste samverka kring är planerna om Superbussarna och borttagande av hållplatser, t ex Brodala och Ängdala. Lite mer information om de tre projekten finns nedan.

VÄGVAL

Har er väg något namn? Simrishamns kommun driver projekt vägval som ska ge namn åt ett antal vägar där de boende nu har sin fastighetsbeteckning som adress. Detta för att underlätta för posten, räddningstjänsten etc. Så nu har du möjlighet att påverka vad din väg ska heta. Fundera över gamla namn du kanske hört, någon verksamhet, byggnad eller person med anknytning till din väg. Till mötet den 18 november kommer Kicki Näslund som ansvarar för projektet.

CYKELLEDER

Dragningen av lederna är de optimala? Kan vi påverka dem? Kan vi stötta Brösarps byagille i deras kamp för en led mellan Ravlunda och Brösarp? Vi bjuder in representanter från kommunerna och Trafikverket till vårt möte.

SUPERBUSSAR

Som vi skrev i förra RA så driver Skånetrafiken sitt projekt med SUPERBUSSAR- dvs snabba bussar som ska ersätta bl a Linje 3 och som ska stanna på ett fåtal hållplatser. Byalaget har varit i kontakt med BUSSGRUPPEN i Maglehem och byalagen i Vitemölla och Kivik. Vi har också haft kontakt med kommunens representanter och Skånetrafiken samt våra lokala politiker. Tyvärr utan något större gensvar. Ingen verkar vilja ta ansvar. Vi tror därför att vi kommer att behöva ta strid för våra hållplatser! Bra och nära kollektivtrafik för alla är en viktig landsbygdsfråga! Vid mötet den 18 november kommer vi att informera mer. Till mötet inbjuder vi också representanter från kommunen och Skånetrafiken.

 

Om du tycker att de här frågorna är viktiga så hoppas vi i Ravlunda byalags styrelse att vi ses på mötet den 18 november kl 14.00. Vi bjuder på fika

RAVLUNDA ALLEHANDA Hösten 2017