Midsommar 2016

Till midsommar inbjuds till dans kring midsommarstång på midsommarafton under förutsättning att vi får hjälp att klä stången kvällen innan.

Vi klär midsommarstången kl 13 på midsommarafton och dansar som vanligt kring den kl 14:00.