RAVLUNDA ALLEHANDA | våren 2018

Pensionärsträff i Ravlunda skola | INBJUDAN

Ravlunda sockens byalag inbjuder härmed Ravlundas pensionärer med make/maka/sambo till den årliga pensionärsträffen  med trevlig samvaro.

Vi bjuder på smörgåstårta

   Tid: Lördagen den 24 mars 2018  kl. 13.00  Plats: Ravlunda Skola

Vi hoppas att Du/Ni har möjlighet att komma!

Anmäl Dig/Er senast onsdagen den 21 mars till någon av oss:

Berit Andersson
703 42    mobil 070 675 31 43  
e-post: berit.t.andersson@telia.com

Eva Andersson
741 21                     e-post: evaskepparp@hotmail.com

Valborg Johnsson
741 32                     e-post: erva@telia.com

 

Årsmötet 2018 blir den 28 april

Vi behöver bli fler som arbetar i styrelsen.

Vi behöver någon som kan hjälpa till med uthyrningen av skolan.

Om du, eller du har förslag på någon annan, skulle vilja ställa upp så kontakta valberedningen, Åke Hansson,74151, eller

Börje Hallgren, 070 992 36 16, eller någon i styrelsen.

Kallelse till årsmötet kommer

 

Vad hände hösten 2017 i RAVLUNDA?

Den 18 november kl 14.00  hade vi ett allmänt möte i skolan

Vi hade bjudit in representanter från 3 olika projekt. Ett 30-tal bybor närvarade. Från politikerhåll närvarade Karl-Erik Ohlsson (S), Christer Akej (M) och Jaques Öhlund (FI). Två tjänstemän från Samhällsbyggnadskontoret närvarade också, Marie Leandersson (Samhällsbyggnadschef) och Camilla Nilsson (trafikingenjör). Lene Hansson, projektledare Sydostleden, fanns också på plats. Dessutom kom representanter från Kiviks, Vitemölla och Maglehems byalag samt Föreningen Havängs sommarby. Vi inledde mötet med projekt VÄGVAL

VÄGVAL

Kicki Näslund, som ansvarar för projektet, kom tillsammans med Dafvid Hermansson, som håller i projektets norra delar, och deltog vid mötets första del. Livliga diskussioner som slutade med att flera vägar utan namn fick namnförslag. Resultatet kommer att presenteras senare under 2018.

CYKELLEDER

Är dragningen av lederna optimala? Kan vi påverka dem? Kan vi stötta Brösarps byagille i deras kamp för en led mellan Ravlunda och Brösarp? Det var några av frågorna som diskuterades vid mötet. Vi hade bjudit in representanter från närliggande byalag, kommunen och Trafikverket samt ansvarig för cykelledsprojektet till vårt möte. Tyvärr kom inte representant från Trafikverket. Diskussionerna ledde fram till att vi skulle verka för att cykelleden skulle fortsätta på samma sida hela vägen från Kivik till Ravlunda och inte byta sida mitt på vägsträckan mellan Ängdala och Klammersbäcksvägen. Bedömningen är att det är alltför farligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vi vet att markägare och ridförening har överklagat till Trafikverket. Byalaget kommer att lämna synpunkter till Trafikverket.

SUPERBUSSAR

När det gäller bussar och indragnas hållplatser har vi haft protestlistor ute på flera platser i närområdet och har samlat in ??? namnunderskrifter. Dessa ska lämnas till Region Skåne och vi hoppas att de kan behandlas vid samma möte som protestlistorna som inlämnats av Maglehems byalag. Vad vi förstår av den information som nått oss så kommer inga superbussar att köras mellan Simrishamn och Brösarp men risken för indragning av hållplatser på denna sträcka är fortfarande stor och oroande.

Skolan
Skolan fortsätter att var den mötesplats som är så viktig i byn. Det finns också möjlighet att hyra skolan för olika evenemang.

Bokning av skolan sker tills vidare genom Berit Andersson

tel 0414-703 42 eller mobil 070 675 31 43 alt e-mail berit.t.andersson@telia.com

 

RAVLUNDA ALLEHANDA Våren 2018 (pdf)