Skolan

Skolan fortsätter att var den mötesplats som är så viktig i byn. Det finns också möjlighet att hyra skolan för olika evenemang.

Bokning av skolan sker tills vidare genom Berit Andersson tel 0414-703 42 eller mobil 070 675 31 43  alt e-mail: berit.t.andersson@telia.com

boka

Folkskolan 175 år - utställning i skolan | sommaren 2017

 

 

Café på skolan | sommaren 2016

 

Årsmöte, soppa och dans 2012

foto: erica / henrik