Bli medlem

När du blir medlem förväntas du att följa byalagets stadgar, acceptera vår integritetspolicy samt godkänna vad vår GDPRpolicy innebär.

Årsavgift
Avgiften för 2022 är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj
Bankgiro 5490-4677.
OBS! Glöm inte skriva namn, samt e-postadress om du vill ha Ravlunda Allehanda och övrig medlemsinformation digitalt, eller din postadress om du föredrar att få medlemsmaterial i pappersform (planeras från hösten 2022)!