Stadgar & protokoll, etc.


Stadgar

Klicka på länken för Stadgar Ravlunda sockens byalag

Vid årsmötet den 19/3 2022 samt på det extra medlemsmötet 31/7 2022, antogs styrelsens förslag på stadgerevidering. Dessa reviderade stadgar har därmed trätt i kraft.

Klicka på länken för de gamla stadgarna, fastställda vid Byalagets bildande 1982!
1982 års Stadgar Ravlunda Sockens Byalag 


Protokoll

Klicka på länken för protokoll fört vid Årsmötet den 19 mars 2023

Klicka på länken för protokoll fört vid Extra medlemsmötet den 31juli 2022

Klicka på länken för protokoll fört vid Årsmötet den 19 mars 2022


Verksamhetsberättelser

Klicka på länken för Verksamhetsberättelse för 2023

Klicka på länken för Verksamhetsberättelse för 2022

Klicka på länken för Verksamhetsberättelse för 2021