Ravlunda Sockens historia

En kort historik:

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Ravlunda församling och för de borgerliga frågorna bildas Ravlunda landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Brösarps landskommun som upphör 1969- då denna del uppgår i Simrishamns stad som 1971 ombildas till Simrishamns kommun.
2002-
uppgår församlingen i Kiviks församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Ravlunda, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Albo härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Albo kompani och Skånska dragonregementet, Cimbrishamns skvadron, Liv- och Svabeholms kompanier.”

Länk till karta med Ravlunda Sockens gränser finns här:
https://www.hembygd.se/shf/plats/447;type=fullsize