Byalaget

Ravlunda sockens byalag är en partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden sammanslutning, som har som målsättning att företräda Ravlunda sockens befolkning och deras intressen.
Byalaget bildades 1982, av en grupp ”Ravlingabor” som alla älskar bygden och dess historia.

Byalaget har organisations nummer 838800-7562

⇐ Välj i undermenyn för fler sidor om byalaget, medlemsskap, mm.!