Skolan

Skolan fortsätter att vara den mötesplats som är så viktig i byn. Det finns också möjlighet att hyra skolan för olika evenemang.

Bokning av skolan sker genom Karin Sundén
telefon: 0767 607151
e-post: ksunden gmail.com