Ravlunda Kyrka

Carl von Linné skrev den 29 Maj 1749:
-”Ravlunda kyrka låg mycket höglänt, omgiven med de härligaste fält, som sluttade på alla sidor och änteligen liksom instängdes med de skönaste skogar. Alltså hade hon den härligaste situation, som man i landet finna kunde“

En film om Ravlunda kyrka

Den som har en anhörig begravd på kyrkogården, men inte vet exakt var,
kan prova att göra en sökning på databasen gravar.se

Vår vackra kyrka & kyrkogård har valts som sista viloplats för flera mer allmänt kända personer.
Mest känd är nog Fritiof Nilsson Piraten, vars gravsten är vida berömd:

En bit till höger om Piratens grav vilar hans hustru Tora tillsammans med sina döttrar.


Ett tiotal steg till vänster om Piratens grav vilar den folkkäre trubaduren Olle Adolphson


Nära kyrkogårdens norra gräns vilar en svensk pionjär inom förlossningsvård,
nämligen Signe Jansson.

Under sin sista sommar bad Signe Jansson sin väninna Anita Wedin att ta med henne till Haväng och till Ravlunda kyrka, som hon tyckte låg så vackert.  Efter sin död år 1993 urnsattes Signe Janssons aska därför på Ravlunda kyrkogård.
Signe Janssons gravsten

Här är ett avsnitt av radioprogrammet Svenska ikoner, som berättar mer om Signe Jansson


I samma del av kyrkogården vilar en svensk diplomat och socialdemokratisk politiker; f.d. FN-ambassadören Inga Thorsson tillsammans med sin make Sture.


Inte känd som person, tvärtom helt okänd är soldaten vars grav makeras av en liten kulle klädd i murgröna.
Det berättas att det 1941 flöt iland en kropp av en soldat vid Killehusen. Manfolket där lindade in honom i lakan och tog honom till kyrkogården där han fick sin grav. Det var dock ingen begravningsakt i kyrkan eftersom man inte visste om soldaten var nazist eller kanske hade annan tro. Börje Persson, tidigare kyrkvaktmästare och numera en ängel, berättade att de ofta under arbetet med att hålla kyrkogården fin funderade på om den okände soldaten hade haft en lika fint skött grav om han hade begravts där han hörde hemma.

I församlingens begravningsbok finns noterat av prästen Sonmark:
”Liket av en okänd mansperson – Funnen drunknad vid Knäbäcks strand (Killehusen) den 29/7 1941 – begravd den 10/8 – Begravd efter tillstånd av vederbörande myndighet”

Än i denna dag är det ingen som vet vem han var eller var han kom ifrån; därför kallas graven ”Den okände soldatens grav”.