Ravlunda Kyrka

Carl von Linné skrev den 29 Maj 1749:
-”Ravlunda kyrka låg mycket höglänt, omgiven med de härligaste fält, som sluttade på alla sidor och änteligen liksom instängdes med de skönaste skogar. Alltså hade hon den härligaste situation, som man i landet finna“

En film om Ravlunda kyrka

Vår vackra kyrka & kyrkogård har valts som sista viloplats för flera mer allmänt kända personer.
Mest känd är nog Fritiof Nilsson Piraten, vars gravsten är vida berömd:

En bit till höger om Piratens grav vilar hans hustru Tora tillsammans med sina döttrar.


Ett tiotal steg till vänster om Piratens grav vilar den folkkäre trubaduren Olle Adolphson


Nära kyrkogårdens norra gräns vilar en svensk pionjär inom förlossningsvård,
nämligen Signe Jansson
Signe Janssons gravsten

Här är ett avsnitt av radioprogrammet Svenska ikoner, som berättar mer om Signe Jansson